Hlubna Krystaliczny sodowy 1 kg

Marka: Hlubna Nr katalogowy: 100041559086

Sprzedaż partnerska

Hlubna Krystaliczny sodowy 1 kg

Opis Soda krystaliczna nadaje się do zmiękczania wody, do namaczania mocno zabrudzonej odzieży, w pralkach automatycznych w celu zwiększenia skuteczności proszku do prania. Pełny opis

6

6 zł Z VAT + KGO

Nr katalogowy: 100041559086

Pełny opis

Opis produktu

Opis Soda krystaliczna nadaje się do zmiękczania wody, do namaczania mocno zabrudzonej odzieży, w pralkach automatycznych w celu zwiększenia skuteczności proszku do prania. Dodając do proszku do prania podczas prania w pralce zapobiega tworzeniu się kamienia i oszczędza pralkę
Służy również do płukania fajek piwnych oraz do regulacji pH w basenach. Nieruchomości Dobrze rozpuszczalny
Do zmiękczania wody
Moczenie mocno zabrudzonej odzieży
Zwiększa skuteczność proszku do prania
Nadaje się do płukania piwa lub. tłuste rurki
Do regulacji pH wody w basenach Przechowywanie i użytkowanie Sposób przechowywania Rodzaj Trwały Przygotowanie i użycie Sposób użycia: do namoczenia w 10 litrach wody dodać 60–80 g sody (łyżka = 8 g sody).
Substancja może być używana wyłącznie do celów określonych w instrukcji użycia. Szczegółowe dane Rozporządzenie CLP wykrzyknik – Ostrzeżenie Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie.
H319 Działa drażniąco na oczy.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P264 Dokładnie umyć ręce i skórę po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwo to zrobić. Kontynuuj płukanie.
P337 + P313 Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość / pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych. Język produktu Główny język instrukcji – czeski
Język instalacji – czeski Języki pakowania• Czech• słowacki Rozkład opisu Nazwa funkcjonalna – Soda
Wariant – krystaliczny


Parametry

Parametry produktu %1% %2%