Pielęgnacja trawnika

Koszenie trawnika

Przy nieodpowiednim koszeniu może nastąpić silne lub nieodwracalne uszkodzenie korzeni i uzyskany rezultat nie będzie zachwycał pod względem estetycznym.

Dzięki koszeniu utrzymacie wymaganą wysokość trawnika, która zależy od rodzaju trawnika. Dzięki regularnemu koszeniu wzmocnicie rozkrzewianie się trawnika, który odpowiednio zarośnie a powierzchnia trawy będzie ładnie wyglądać. Poszczególne rodzaje trawy reagują różnie na intensywność i wysokość koszenia. Częstotliwość koszenia zależy od rodzaju, funkcji trawnika, pogodytypu klimatu.

Koście w zależności od szybkości wzrastania trawy tak, by przy każdym koszeniu obniżyć wysokość trawnika maksymalnie o 1/3 wysokości. W praktyce oznacza to, że po powrocie z długiego urlopu nie będziecie kosić trawnika za jednym razem, ale zawsze skrócicie trawę tylko o 1/3 wysokości w odstępie kilku dni, zanim osiągniecie wymaganą wysokość trawy. Z tym związany jest fakt obiektywny, że im relatywnie wyżej kosicie trawę, tym mniej jest poddana stresowi w gorącym i suchym okresie letnim. Przy wyższej trawie i dobrym podłączeniu [?] trawnik optymalnie utrzymuje wilgotność i lepiej reguluje swój reżim wodny. Dzięki temu trawa nie żółknie.

Pierwsze koszenie po wysiewie przeprowadzajcie dopiero gdy wysokość trawy osiągnie 6 – 8 cm, kiedy powinno się ją obniżyć do 5 – 6 cm. Kosząc etapami w regularnym rytmie przybliżycie się do wymaganej wysokości trawnika.

Pielęgnacja trawnika w grudniu, styczniu i lutym

Grudzień, czy jego początek, jest ostatnią okazją do nawożenia waszego trawnika, jeśli nie zdążyliście tego zrobić jesienią. Zalecamy nasiona trawy z wyższą zawartością potasu.

PO spadnięciu śniegu nie zbierajcie go na to samo miejsce trawnika. Powoduje to obciążenie trawnika i nagromadzony śnieg odgrywa rolę izolatora i wytwarza sprzyjające środowisko dla różnych pleśni śnieżnych i grzybów. Oszczędzajcie swój trawnik i nie chodźcie po nim niepotrzebnie , niezależnie od tego, czy jest zamarznięty czy już rozmarzł. Na wiosnę odwdzięczy się wam po królewsku..

Pielęgnacja trawnika

Pielęgnacja trawnika w marcu i kwietniu

Jeśli na waszym trawniku jeszcze leży warstwa śniegu, zostawcie trawnik w spokoju, nie obciążajcie go nawet chodzeniem. Zapobiegniecie dzięki temu grzybicom trawnika. Pierwszą pracą, jak na was czeka przy waszym trawniku jest wertykulacja.

Hnojivo Wertykulację i nawożenie trawnika przeprowadza się podczas wiosennego ocieplenia, na przełomie marca i kwietnia. Dzięki wertykulacji można usunąć mech i pilśń trawnikową, czyli nagromadzenie obumarłych części roślin, resztek skoszonej trawy, chwastów i mchu. Z czasem tworzą one w trawniku nieprzepuszczalną warstwę, która uniemożliwia przenikanie wody i wymianę gazów. Następuje również skrócenie systemu korzeniowego trawnika. W okresach suchych z kolei trawnik szybko wysycha, ponieważ korzenie nie sięgają do głębiej znajdującej się w glebie wilgoci.

Za pomocą noży wertykulacyjnych poprzecinacie odnogi trawy i pomożecie w tworzeniu się nowych pędów i odmłodzicie trawnik. Nie mniej ważne jest również przeszkodzenie i ograniczenie wzrostu chwastów. Dzięki wertykulacji jednocześnie lekko napowietrzycie powierzchnie gleby, która lepiej będzie wchłaniać wilgoć, substancje odżywcze i powietrze. Niezbyt głęboka wertykulacja przeprowadzona dwa razy w roku jest najbardziej optymalnym sposobem pozbycia się nieprzyjemnych skutków pilśni trawnikowej.

Jak działa wertykulacja

Wszystkie rodzaje wertykulatorów są wyposażone w ostre noże. Podczas samej wertykulacji noże wcinają się pionowo w darń do maksymalnej głębokości 3 mm i usuwają z niej pilśń trawnikową. Przy zabiegu ważne są możliwie bliskie odstępy między nożami wertykulacyjnymi, dzięki czemu nastąpi intensywne porozcinanie warstwy pilśni trawnikowej i będzie można starannie usunąć obumarły materiał roślinny z darni.

Warunkiem starannego przeprowadzenia wertykulacji jest płynna regulacja głębokości wertykulacji w wertykulatorze. Wertykulację przeprowadza się w suchych warunkach, by jak najbardziej skutecznie usunąć pilśń trawnikową.

Przed wertykulacją skoście trawnik do wysokości 3 do 4 cm. Noże wertykulatora nastawcie tak, by jedynie dotykały gruntu. Regulację przeprowadzajcie zawsze przy zatrzymanym silniku i jeśli możliwe na równej płaszczyźnie (beton, bruk). Zbyt głęboka wertykulacja uszkadza system korzeniowy i same rośliny. Ponadto silnik i noże narażone są na nadmierne obciążenie i ulegają silnemu zużyciu.

Kiedy zastosować wertykulator

Najbardziej odpowiedni do przeprowadzenia wertykulacji jest suchy trawnik, mniej więcej 2 dni po ostatnim deszczy. Wertykulację przeprowadzajcie pasmo za pasmem w ki rynku wzdłużnym. Zalecana głębokość wertykulacji wynosi 2 do 3 mm, kiedy noże wertykulacyjne tylko lekko dotykają gleby. Odpowiednim okresem na wertykulację trawnika jest marzec/kwiecień i sierpień/wrzesień. Trawnik po wertykulacji sprawia wrażenie zniszczonego, jest to normalne zjawisko. Jeśli pojawiły się większe gołe miejsca, powstałe w wyniku usunięcia chwastów, zasiejcie je odpowiednią mieszanką nasion

trawy.

Nawozy

Nawozy długo działające zostały specjalnie opracowane do stosowania na trawnikach. Ich optymalny skład z wymaganymi proporcjami substancji odżywczych wspomaga zdrowe rośnięcie trawnika przez cały okres wegetacyjny. W odróżnieniu od nawozów przemysłowych nie powodują efektu uderzeniowego wzrostu trawnika, nie palą trawnika przy niezamierzonym przedawkowaniu nawozu.

Granulowany nawozy rozkłada się równomiernie na powierzchni trawy dzięki czemu substancje odżywcze dostępne są przez długi okres i we właściwych proporcjach. Nawozy o długotrwałym efekcie działają do 70 lub nawet 100 dni. Dzięki długotrwałemu działaniu, nawóz niemal nie zanieczyszcza środowiska naturalnego wskutek wypłukiwania substancji odżywczych do wód głębinowych. Przy stosowaniu nawozu korzysta się z odpowiedniego wózka lub roztrząsacza, który zapewnia równomierne dozowanie nawozu.

Pielęgnacja trawnika w maju

Maj jest idealnym okresem na wysiew nowego trawnika. Bezpośrednio przed wysiewem należy przeprowadzić wertykulację. Dalszym krokiem ku doskonałości trawnika jest wybór właściwego typu i ilości nawozu.

Żywienie trawnika

Dla optymalnego żywienia trawnika zalecamy stosowanie długotrwale działających nawozów do trawników. Zawierają one wszystkie ważne dla trawnika pierwiastki (azot, fosfor, potas i magnez), których wzajemne proporcje są specjalnie przystosowane dla potrzeb optymalnego odżywienia trawnika. Różne formy i treść substancji odżywczych umożliwiają konkretną reakcję na różne specyficzne problemy danej części trawnika.

Nawozy o długotrwałym działaniu

Efekt długotrwałego działania spowodowany jest przez powleczenie jądra. Substancja czynna jądra zawierającego substancje odżywcze w kilku postaciach jest otoczona przez dwie warstwy. Warstwa wewnętrzna jest z siarki (zawiera również pierwiastki śladowe) zaś warstwa zewnętrzna zbudowana jest z tłuszczów naturalnych. Oczywistą sprawą przy takich granulowanych nawozach jest również wielkość granulatu, która jest tak dostosowana, by nawóz dotarł również do najgęstszej i najdelikatniejszej trawy. Dla porównania możemy podać, że nawóz do trawy zawiera w 25 g/m2 (zalecana doza) w przybliżeniu 7 500 sztuk granulek.

Koszenie trawnika

Ponieważ w ciepłym okresie trawniki rosną intensywnie, powinniście je regularnie kosina wysokość między 3 cm a 5 cm (trawniki w cieniu na wysokość 5 cm). Trawnik skracajcie zawsze jedynie o 1/3 jego wysokości, przy koszeniu więcej niż 1/3 pierwotnej wysokości trawnika, może nastąpić jego uszkodzenie wskutek zżółknięcia. Doprowadzenie trawnika do pierwotnego stany jest kwestią kilku tygodni.

Pielęgnacja trawnika w czerwcu, lipcu i sierpniu

Hałem tych miesięcy jest nawilżać, nawilżać, nawilżać.

Właściwy i zdrowy wzrost trawy trawnika wymaga dużych ilości wody, szczególnie w miesiącach letnich. Jeśli chcecie również w okresie ciepłej i suchej pogody mieć świeży, gęsty i aktywny trawnik, zastosujcie sztuczne nawilżanie. Zajmie się ono regularnym dostarczaniem wilgoci nie zmuszając was do myślenia o tym cały czas.

Czym nawilżać trawniki

Wąż ogrodowy – wymagający pod względem czasu i pracy, nie macie pojęcia, ile do tej pory nalaliście wody

Rozpryskiwacze – rozpryskują wodę wokół lub równolegle, ten sposób jest bardziej odpowiedni, ale i tak wymaga obecności obsługi i  kontroli czasowej.

Wbudowane systemy nawilżania – mają wbudowane pod trawnikiem rozprowadzenia z ukośnymi wyjściami na powierzchnię zakończonymi wysuwanymi dyszami. Rozmieszczenie tych dysz zapewnia dokładne dozowanie i rozprowadzanie wody. W stanie spoczynku dysze są wciągnięte do znajdujących się w ziemi pudełek i nie przeszkadzają w utrzymaniu trawnika. Skrapiają trawnik ruchem okrężnym, przy stałym lub dającym się regulować kącie strumienia. Automatyczne lub półautomatyczne sterowanie nie zabiera czasu, ale wymaga wyższych początkowych nakładów.

Nawilżamy obficie, ale nie często, by woda wsiąkła w głąb, i nie została tylko na powierzchni i nie wyparowała. W przypadku dosiewania obowiązuje zasada, że cała nowo obsiana powierzchnia musi stale utrzymywać wilgoć do głębokości 2 cm warstwy wegetacyjnej przez okres 3 tygodni od wysiewu. Szczególną uwagę należy zwracać w godzinach południowych, kiedy temperatury są najwyższe.

Pielęgnacja trawnika we wrześniu i październiku

W tych miesiącach zaczniecie przygotowywać wasz trawnik na jesień i zimę. Pierwszym z waszych zadań jest wertykulacja. Usuńcie pilśń trawnikową a wasz trawnik znowu zacznie oddychać pełną piersią. Zapobiegniecie w ten sposób również zagnieżdżeniu się w trawniku pleśni i grzybic i w rezultacie unikniecie na wiosnę pojawienia się zapleśniałych i gołych miejsc na trawniku. Po wertykulacji zastosujcie specjalny nawóz jesienny.