Nowy produkt mi nie odpowiada

Produkt kupiony w naszym sklepie nie odpowiada Twoim oczekiwaniom? Jeżeli jesteś konsumentem, możesz go zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.

Wybierz, gdzie chcesz zwrócić produkt

Created with Sketch.

Zwrócić do Punktu Odbioru Towarów

Zwrócić do Punktu Odbioru Towarów

Zwracany produkt można przynieść do Punktu Odbioru Towarów. Do produktu należy dołączyć dowód zakupu. Produkt na miejscu skontrolujemy, spiszemy oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od umowy sprzedaży zawartej na odległość i dokonamy zwrotu pieniędzy, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj odpowiedzi na często zadawane pytania.

Created with Sketch.

Wysłać do działu reklamacji

Wysłać do działu reklamacji

Możesz odesłać towar bezpośrednio do działu reklamacji. W takim przypadku postępuj w następujący sposób:

 1. Wypełnij i wydrukuj Oświadczenie o odstąpieniu klienta od umowy sprzedaży (PDF).
 2. Przywróć towar do pierwotnego stanu.
 3. Ostrożnie zapakuj towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu. Najlepiej zapakować towar do oryginalnego opakowania. Nie zapomnij dołączyć podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 4. Produkt wyślij do działu reklamacji:

  NETRETAIL Sp. z o.o. – Dział Reklamacji
  ul. B. Krzywoustego 82-86
  51-166 Wrocław

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj odpowiedzi na często zadawane pytania.

Często zadawane pytania:

Co oznacza odstąpienie od umowy sprzedaży bez podania przyczyny?

Jeśli zakupiłeś towar w naszym sklepie internetowym jako konsument, przysługuje Ci, zgodnie z art.27. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Z tego prawa możesz skorzystać jeśli towar z jakiegoś powodu Ci nie odpowiada lub nie spełnia oczekiwań, o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające takie odstąpienie wynikające z ustawy.

Towar jest zakupiony na działalność gospodarczą, czy mogę odstąpić od umowy?

W przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą tzn. osobą prawną lub osobą, która zamówiła produkt w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, nie przysługuje Ci ustawowa możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w ciągu 14 dni.

Jaka jest możliwość i zakres testowania towaru?

Testowanie oznacza uruchomienie towaru i odpowiednie sprawdzenie wszystkich funkcji, które towar powinien spełniać zgodnie ze swym przeznaczeniem i oczekiwaniami klienta.

Zakupiłeś na przykład monitor lub telewizor - możesz go uruchomić, przetestować obraz, jakość odtwarzania, łatwość obsługi i płynność interfejsu. W przypadku aparatu fotograficznego możesz zrobić kilka zdjęć w różnych trybach. Za pomocą drukarki wydrukuj kilka stron tekstu bez problemów, spróbuj drukować w kolorze lub drukować zdjęcia.

Jeśli nie jest to absolutnie konieczne, nie zdejmuj osłon ochronnych wyświetlaczy i błyszczących części produktu oraz naklejek producenta.

Czy muszę zwrócić towar w nieuszkodzonym opakowaniu?

Opakowanie nie jest samodzielnym przedmiotem umowy sprzedaży ani częścią zakupionego przedmiotu. Niemniej jednak MALL.PL ma prawo do potrącenia rzeczywistych kosztów poniesionych przy zwrocie towaru, związanych ze zmniejszeniem wartości rzeczy będącym wynikiem korzystania z niej kupującego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, do których zaliczyć można uszkodzenie lub brak oryginalnego opakowania. Koszty te są zawsze oceniane indywidualnie, a następnie odliczane od kwoty za zwrócone towary.

Co się stanie, jeśli towary zostały uszkodzone w trakcie użytkowania?

Możesz zwrócić produkt, nawet jeśli jest częściowo uszkodzony, ale w takim przypadku będziemy mieć prawo do zmniejszenia zwróconej kwoty o kwotę stanowiącą zmniejszenie wartości zwróconego towaru spowodowane jego uszkodzeniem.

Co się stanie, jeśli zwrócę towar niekompletny, np. bez akcesoriów?

Aby odzyskać pełną kwotę zapłaconej ceny po odesłaniu towaru, zwrócone towary muszą być kompletne i nieuszkodzone, łącznie ze wszystkimi akcesoriami zawartymi w pakiecie sprzedażowym. Na przykład, jeśli zwrócisz telefon bez słuchawek, mamy prawo do zmniejszenia kwoty zwrotu o wartość brakujących akcesoriów.

Jak liczony jest 14-dniowy okres na odstąpienie od umowy?

Czas na odstąpienie od umowy trwa 14 dni kalendarzowych, nie roboczych, i rozpoczyna się następnego dnia kalendarzowego po przyjęciu towaru przez konsumenta (na przykład, jeśli klient przyjmuje towary w piątek, okres jest obliczany od soboty włącznie).

Dla dotrzymania terminu liczy się data wysłania oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie od umowy uważa się zatem za zachowany, jeżeli w czasie jego trwania konsument wyśle do przedsiębiorcy powiadomienie o odstąpieniu od umowy.

Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Jakie dokumenty należy załączyć?

Jeśli zwracasz produkt do sklepu, dołącz dokument potwierdzający, że kupiłeś u nas towar.

Jeśli wysyłasz produkt bezpośrednio do działu reklamacji, zalecamy dołączenie wypełnionego formularza Oświadczenie o odstąpieniu klienta od umowy sprzedaży (PDF) i kopii dowodu zakupu, który otrzymałeś na swój adres e-mail.

Kiedy zwrócicie mi pieniądze?

Pieniądze za towar zostaną przesłane na twoje konto bankowe tak szybko, jak to możliwe, nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy, pod warunkiem, że zostanie nam dostarczony towar lub dowód jego odesłania. Koszt zwrotu towaru ponoszony jest przez kupującego.

Których towarów nie obejmuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni?

Zgodnie z prawem konsument nie może w szczególności odstąpić od umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Wyjątkiem są przypadki, w których odstapienie od umowy zostało wyraźnie uzgodnione.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Jeśli pomimo swoich starań nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail. Więcej informacji można znaleźć w naszych warunkach sprzedaży MALL.PL.

Potrzebujesz pomocy?

Kontakt z Działem Obsługi Klienta: