Glade By Brise Satynowy kwiat wanilii Odświeżacz powietrza w aerozolu 300 ml

Marka: Glade Nr katalogowy: 100041559061

Sprzedaż partnerska

Glade By Brise Satynowy kwiat wanilii Odświeżacz powietrza w aerozolu 300 ml

Storage and use Rodzaj przechowywaniaTypPrzechowywać w temperaturze otoczeniaPrzygotowanie i stosowanieSposób użycia: Wstrząsnąć przed użyciem. Aby odświeżyć powietrze rozpylać w pomieszczeniu kierując strumień w górę. Nie rozpylać na tkaniny i żywność. Pełny opis

15

15 zł Z VAT

Nr katalogowy: 100041559061

Pełny opis

Opis produktu

Storage and use

Rodzaj przechowywaniaTypPrzechowywać w temperaturze otoczeniaPrzygotowanie i stosowanieSposób użycia: Wstrząsnąć przed użyciem. Aby odświeżyć powietrze rozpylać w pomieszczeniu kierując strumień w górę. Nie rozpylać na tkaniny i żywność.

Detailed Data

Regulacje CLPpłomień – NiebezpieczeństwoOstrzeżenie dotyczące bezpieczeństwaGlade by Brise Satynowy Kwiat Wanilii – odświeżacz powietrza w aerozolu

Niebezpieczeństwo

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Uwaga. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.Język produktuGłówny język opisu – polski Język danych – polskiJęzyki na opakowaniu•czeski•węgierski•polski•słowackiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna – Odświeżacz powietrza w aerozolu Wariant – Satynowy kwiat wanilii


Parametry

Parametry produktu %1% %2%