FreshBox

PPrzedłuża świeżość mięsa i ryb nawet 2 x dłużej, dzięki o 15 % obniżonej temperaturze wnętrza.