Wskaźnik ciepła resztkowego

Informacja o stopniu rozgrzania piekarnika i/lub płyty grzewczej po wyłączeniu. Wskaźnik w płycie grzewczej to diody, które świecą, gdy pole grzewcze jest rozgrzane powyżej temperatury 50ºC. Zabezpiecza to przed oparzeniem przez dotknięcie wyłączonego, ale jeszcze bardzo gorącego pola. Wskaźnik w piekarniku występuje jako informacja na wyświetlaczu elektronicznym o aktualnej temperaturze, po ukończonym pieczeniu. Wskaźnik ciepła resztkowego umożliwia także kontrolę ciepła potrawy, której temperatura może być utrzymywana po wyłączeniu piekarnika i/lub płyty grzewczej.