Wyciąg

Pracuje w obiegu otwartym, czyli powietrze wraz z zanieczyszceniami jest wyrzucane na zewnątrz budynku. Wymaga podłączenia do przewodu wentylacyjnego.