Zużycie energii

Zużycie energii podawane jest w kilowatach na dobę (kW/24 h) lub w kilowatach na rok (kW/1 rok). Im wyższa klasa energetyczna urządzenia, tym mniejsze dobowe lub roczne zużycie energii.