CINK CYTRYNA ŚRODEK DO MYCIA NACZYŃ

Marka: CINK Nr katalogowy: 100041559214

Sprzedaż partnerska

CINK CYTRYNA ŚRODEK DO MYCIA NACZYŃ

Mycie naczyń jeszcze nigdy nie było tak łatwe! Skoncentrowany środek do mycia naczyń Cink (produkt własny Ageo.cz) z unikatową Formułą Nano o przyjemnym zapachu cytryny doskonale usuwa tłuszcz, przypalenia i wszelkie inne nieczystości. Cink jest produktem najwyższej jakości opracowanym… Pełny opis

45

45 zł Z VAT

Nr katalogowy: 100041559214

Pełny opis

Opis produktu

Mycie naczyń jeszcze nigdy nie było tak łatwe! Skoncentrowany środek do mycia naczyń Cink (produkt własny Ageo.cz) z unikatową Formułą Nano o przyjemnym zapachu cytryny doskonale usuwa tłuszcz, przypalenia i wszelkie inne nieczystości. Cink jest produktem najwyższej jakości opracowanym według formuły nowej generacji. Wystarczy kropla środka aby wytworzyć bogatą aktywną pianę a naczynia będą olśniewająco czyste. Większe opakowanie to oszczędnść! OSTRZEŻENIE: Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Po użyciu umyć dokładnie ręce. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut . Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Limonene. Może wywołać reakcję alergiczną. Skład: 5–15% anionowe substancje powierzchniowo czynne, substancje konserwujące: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, substancja zapachowa (Limonene) Hasło ostrzegawcze: Ostrzeżenie Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać opakowanie lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi P264 Po użyciu dokładnie umyć ręce. P 305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić sie pod opiekę lekarza. EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.   Zwroty uzupełniające: EUH 208 Zawiera Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  

Inne zagrożenia: Produkt nie spełnia kryteriów do zakwalifikowania jako substancji PBT lub vPvB.  

Cena jednostkowa 35,98 CZK za 1 l.


Parametry

Parametry produktu %1% %2%